Traag Internet (oorzaken en oplossingen)

Traag internet is wellicht één van de meest gehoorde klachten van computergebruikers, uit de vele probleemomschrijvingen en vragen die op computerforums gesteld worden blijkt ook dat traag internet vaak onlosmakelijk is verbonden met draadloze internetverbindingen. Het is immers een bekend gegeven dat draadloze internetverbindingen storingsgevoeliger zijn dat de bekabelde internetverbinding. In het artikel WiFi verbinding optimaliseren staat veel informatie en advies wat u zelf kunt uitvoeren bij problemen omtrent traag internet.

De internetsnelheid bij een trage internetverbinding is van diverse factoren afhankelijk, en bij een draadloze internetverbinding is de signaalsterkte …